Czyszczenie suchym lodem w energetyce

Kluczem do maksymalnej wydajności jest sprawny i czysty osprzęt elektryczny i urządzenia elektryczne. Często zdarza się, że aby utrzymać ciągłość dostaw energii elektrycznej odracza się w czasie czyszczenie i konserwację. Nasza metoda skraca czas pracy o 65 % i zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej a czyszczenie może odbywać się często przy pracujących urządzeniach.

Zastosowanie:

Korzyści: