Czyszczenie suchym lodem w przemyśle motoryzacyjnym

Szybsze i bardziej efektywne czyszczenie. Technologia czyszczenia suchym lodem pozwala zaoszczędzić firmom w branży samochodowej nawet do 200.000 PLN rocznie. Cold Jet to metoda nieabrazyjna pozwalająca łatwo i szybko usuwać z maszyn i urządzeń nagromadzony smar, osad, szczeliwo czy też szlakę spawalniczą. Metoda czyszczenia suchym lodem jest szybsza i bardziej efektywna w porównaniu z tradycyjnymi metodami czyszczenia. Nie pozostawia żadnych odpadów wtórnych czy też pozostałości po czyszczeniu, które należy w specjalny sposób zagospodarować.

Korzyści: