Czyszczenie suchym lodem w przemyśle spożywczym

W procesie przetwórstwa spożywczego i pakowania, maszyny i urządzenia zostają zabrudzone różnymi substancjami tj:smary, wosk, białka, przyprawy, okruchy, kleje i wiele innych. Szybsze usuwanie tych nagromadzonych substancji pozwala na przeprowadzenie efektywniejszego i bardziej wydajnego procesu. Niestety, tradycyjne metody czyszczenia są czasochłonne, nieefektywne, zużywają znaczne ilości wody i generują dodatkowe odpady. Czyszczenie suchym lodem oferuje Państwu proces, w którym czas czyszczenia może zostać zredukowany nawet o 80%, nie pozostawiając przy tym żadnych odpadów wtórnych. Efektem tego jest znaczne obniżenie całkowitych kosztów procesu czyszczenia.

Zastosowanie:

Korzyści: