Czyszczenie suchym lodem w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Prawidłowe wyczyszczenie wszelkich wgłębień w formach to dzisiaj duże wyzwanie dla firm, które dbają o wysoką jakość swoich produktów końcowych. Nagromadzone pozostałości na formach mogą przenikać i mieszać się z gotowym produktem lub zmieniać kształt i charakterystykę gotowego produktu poprzez przywieranie w różnych miejscach formy. Przebarwienia pojawiające się na gotowym produkcie, również stanowią problem, z którym musza uporać się producenci z branży tworzyw sztucznych. Połówki form pozostawiają widoczną linię łączącą obie części w gotowym wyrobie. Te przebarwienia jak i linie łączenia, muszą być usuwane celem zapewnienia wysokiej jakości produktu. Tradycyjne metody czyszczenia lub przedmuchu pociągają za sobą żmudny proces ręcznego usuwania zanieczyszczeń przy użyciu rozpuszczalników chemicznych i narzędzi. Alternatywna technologia Cold Jet zapewnia nieabrazyjną metodę czyszczenia i przyjazną dla środowiska. Metoda ta pozwala aby formy jak i produkt gotowy były czyszczone dużo szybciej, zwiększając przy tym odstępy czasu pomiędzy cyklami przestoju. Dodatkową zaletą technologii Cold Jet jest to że proces czyszczenia może odbywać się na gorących formach, bez użycia wody i chemikaliów i bez dodatkowych odpadów wtórnych.

Zastosowanie:

CZYSZCZENIE FORM I NARZĘDZI

Korzyści: