Czyszczenie suchym lodem w energetyce

zastosowanie w energetyce

Kluczem do maksymalnej wydajności jest sprawny i czysty osprzęt elektryczny i urządzenia elektryczne. Często zdarza się, że aby utrzymać ciągłość dostaw energii elektrycznej odracza się w czasie czyszczenie i konserwację. Nasza metoda skraca czas pracy o 65 % i zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej a czyszczenie może odbywać się często przy pracujących urządzeniach.

Zastosowanie:

 • Turbiny,
 • Sprężąrki i generatory,
 • Urządzenia klimatyzacyjne,
 • Stacje trafo,
 • Wirniki,
 • Stojany,
 • Izolatory stacyjne.

Korzyści:

 • Zminimalizowanie ryzyko katastrof,
 • Poprawa odprowadzania ciepła,
 • Skrócenie czasu przerw do 65 %,
 • Wyeliminowanie odpadów wtórnych,
 • Brak potrzeby rozłączania urządzeń,
 • Brak sprzężeń i zwarć instalacji elektrycznej,
 • Dbałość o środowisko.