Opis Procesu Czyszczenia

Wydmuchiwanie CO2 (suchego lodu) — wschodząca technologia czyszczenia przemysłowego.

Technologia firmy Cold Jet do wydmuchiwania suchego lodu to efektywny i ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności i jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Do czego służy wydmuchiwanie suchego lodu?

wydmuchiwanie suchego lodu

Wydmuchiwanie suchego lodu jest metodą czyszczenia lub przygotowania powierzchni, podobnie jak czyszczenie piaskiem, sodą lub plastikowymi perełkami, w której środek czyszczący jest przyspieszany w strumieniu sprężonego powietrza. Ale podobieństwa tych metod są tylko pozorne.

Zamiast do kruszenia powierzchni używać twardych materiałów ściernych (uszkadzając ją przy tym), w tej metodzie używa się suchego lodu przyspieszanego do prędkości naddźwiękowej, wywołując na czyszczonej powierzchni minieksplozje usuwające niepożądane substancje z podłoża.

Wydmuchiwanie suchego lodu ma wiele unikatowych i niezwykłych zalet w porównaniu z tradycyjnymi środkami stosowanymi pod ciśnieniem.

Wydmuchiwanie suchego lodu:

  • jest metodą, która nie ściera, nie zagraża pożarem ani porażeniem prądem;
  • jest przyjazne dla środowiska i nie generuje wtórnych zanieczyszczeń jak rozpuszczalniki i oczyszczanie strumieniowo-ścierne;
  • jest czystą metodą, zaaprobowaną do stosowania w przemyśle spożywczym;
  • pozwala czyścić większość urządzeń na miejscu, bez demontażu;
  • może być stosowane, nie uszkadzając części elektrycznych i mechanicznych, i nie zagraża pożarem;
  • może być stosowane do usuwania pozostałości produkcyjnych, rozpuszczalników, pokryw malarskich, olejów i warstw organicznych;
  • może być na tyle delikatne, aby usuwać z książek uszkodzenia wywołane przez dym, lub na tyle intensywne, aby usuwać żużel z narzędzi;
  • może być stosowane w wielu ogólnych zastosowaniach czyszczenia.

W maszynach firmy Cold Jet do wydmuchiwania suchego lodu do przyspieszania do dużych prędkości granulek zmrożonego dwutlenku węgla (CO2), zwanego „suchym lodem”, stosowane jest sprężone powietrze. W tym procesie może być używane źródło sprężonego powietrza o ciśnieniu 80 psi. Granulki suchego lodu można robić na miejscu lub kupować. Granulki robione są ze specjalnego dwutlenku węgla dopuszczonego do kontaktu z żywnością i zaaprobowanego przez stowarzyszenia i urzędy USDA (departament rolnictwa), FDA (urząd ds. żywności i leków) i EPA (agencja ochrony środowiska) w Stanach Zjednoczonych.

Dwutlenek węgla jest nietrującym, ciekłym gazem; nie jest drogi i można go łatwo przechowywać na miejscu.